AREA 2016-cı ildə təsis edilmişdir.  AREA  sözü  İngilis dilində  Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının (Azerbaijan Robotics Engineering Academy ) qısaldılmasıdır. 

Eyni zamanda AREA beynəlxalq şirkəti AVİATİON - ROBOTİCS-ENGİNEERİNG -AUTOMATİON istiqamətləri üzrə beynəlxalq bazarda məhsullar istehsal edir. AREA aşağıdakı sahələr üzrə fəaliyyət göstərir.

STARTUP

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

TƏHSIL PROQRAMLARI

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

ISTEHSALAT

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

AVİASİYA

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

STARTUP

-Bərpa oolunan enerji 

- Robotexnika 

- İoT Aİ ML 

TƏHSIL PROQRAMLARI

-KURRİKULUMLAR 

-DƏRSDƏN KƏNAR DƏRNƏKLƏR

-ELMİ MÜHƏNDİSLİK OLİMPİADALARI 

- BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ

ISTEHSALAT

Japaz 

Dron

AVİASİYA

-AVİAMODELİZM 

HELİKOPTER MÜHƏNDİSLİYİ

- DRON TEXNOLOGİYASI

- PUA-PİLOTSUZ UÇAN APARATLAR

SƏNAYE ROBOTEXNİKASI

- İSTEHSALAT

-SENAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ROBOTEXNİKİ HƏLLIƏR

AVTOMATİKA

- Proseslərin Avtomatlaşdırılması

MÜHƏNDİSLİK

-ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ 

-MEXANİKA MÜHƏNDİSLİYİ 

- ELEKTRONİKA 

R&D 

Tədqiat və inkişaf 

AREA Azərbaycan Loqosu 

AREA Logo AZ.jpg
AREA3-01.png

Tədris Kurrikulumları Loqosu

HELP.jpg

AREA "Mən Pilotam " Proqram loqosu 

logo5.png

AREA istehsal etdiyi məhsulların  Japaz Loqosu

japaz.png

Biz nə edirik ?

01

DƏRSDƏN KƏNAR KURRİKULUMLAR

02

İSTEHSAL 

03

START-UP

04

DƏRNƏKLƏR

AREA Beynəlxalq Loqosu