117bd0eb7edfdd1b669a513a6985456d_edited.

Özün Düzəlt -DİY (7-12 yaş)

bussiness-man.png

Təlimçi 

stopwatch.png

Kursun müddəti

calendar.png

Kursun vaxtı

transfer.png

Qiymət

12 dərs (3 ay)

11:00-13:00  şənbə günü

100 azn

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 7-12 yaşlı şagirdlər.

 • Məntiqi təfəkkürünü və əl bacarəqlarını inkişaf etdirmək istəyənlər

 • Tullantı məhsullardan istifadə edərək xüsusi proyektlər hazırlamaq istəyənlər

question.png

KURSUN MƏQSƏDİ?

 • Kursun əsas məqsədi tullantı məhsullarından səmərəli istifadə edərək proyektlər hazırlamaqdır 

 •  Şagirdlər real model-proyektlərə  uyğun həm öz əl əməyi DIY proyektləri hazırlayırlar,həm həmin model-proyektlərin iş prinsipini öyrənirlər həmdə tətbiq edirlər

mission.png

TƏLİM PROQRAMI :

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

     1. Mühəndislik istiqamətləri:

 • Məqsədyönlü innovasiya

 • Yaradıcı və Analitik bacarıqlar

     2.Riyazi istiqamətlər:

 • Ədədlər və əməliyyatların hesablanması
 • Məlumatların təhlili

 • Çətin problemlərin həlli

 • Riyazi və məntiqi təfəkkürün inkişafı

book.png

TƏDRİS METODU və MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Tədris qrup üzrə keçrilir.

 • Bununla yanaşı hər uşağın biliyi öyrənmə və göturmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşmaya prinsipinə əsaslanır.

Proyekt nümunələri :

 • kartondan Robot Əl

 • DC motorlu qayıq

 • Hidravlik körpü

 • Ayaqlı robot

 • DC motorlu tozsoran

 • Pin-pon robot

 • Mancınık sistemi

 • DİY Pramida

robot.png

SERTİFİKATLAR:

 •  AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı 

certificate.png