penhero.jpg
bussiness-man.png

Təlimçi 

stopwatch.png

Kursun müddəti

calendar.png

12 dərs (3 ay)

Kursun vaxtı

transfer.png

11:00-13:00  şənbə günü

Qiymət

100 azn

3D Texnologiyası  (7-12 yaş)

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 7-12 yaşlı şagirdlər.

 • Məntiqi təfəkkürünü və əl bacarəqlarını inkişaf etdirmək istəyənlər

 • Tullantı məhsullardan istifadə edərək xüsusi proyektlər hazırlamaq istəyənlər

question.png

KURSUN MƏQSƏDİ?

 • Kursun əsas məqsədi günümüzün və gələcəyin tələblərindən olan 3D texnologiyasını şagirdlərə öyrətməkdir.

 •  Şagirdlər 3D modellerin hazırlanmasını və emalını , hansı istiqamətlərdə istifadə edildiyini öyrənirlər

mission.png

TƏLİM PROQRAMI :

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

     1.   3D qələm :

 • Hərflər, sözlər və cümlələrin hazırlanması

 • film qəhramanları simvolları (batman,superman,iron man və s.)

 • heyvanlar (fil, dovşan , at ,it, pişik və s. )

 • nəqliyyat vasitələri (maşın ,velosibed ,avtobus)

 • və s kağız üzərindəki 2-ölçülü proyektlərin 3D şəklində hazırlanması

     2.  3D printer:

 • Həndəsi fiqurların virtual hazırlanması
 • isimli , işarəli açarlıqların virtual hazırlanması
 • ev modelinin virtual hazırlanması
 • dron modelinin virtual hazırlanması
 • bu və digər proyektlərin komputerdə virtual hazırlanması və 3D printer vasitəsilə çap edilməsi
book.png

TƏDRİS METODU və MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Tədris qrup üzrə və online keçrilə bilir.

 • Bununla yanaşı hər uşağın biliyi öyrənmə və göturmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşmaya prinsipinə əsaslanır.

Materiallar :

 • 3D qələm

 • Flament

 • 3D printer

 • kompüter -modellerin dizayn edilməsində isifadəsi üçün

robot.png

SERTİFİKATLAR:

 •  AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı 

certificate.png
87526474_1111788629163923_16589584899065
57379454_866611740348281_475685162235985