Scratch (Animasiya Kodlama)
animasiya kodlama - scratch

Scratch
(Animasiya Kodlama)

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 7-11 yaşlı şagirdlər.
 • Məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək istəyənlər.
 • Proqramlaşdırma bacarıqlarına yiyələnmək istəyən şagirdlər.

Kursun müddəti: 5 ay
(online: 32 saat / əyani: 24 saat)

Kursa Qeydiyyat
scratch kodlama dərsi

KURSUN MƏQSƏDİ

 • Kursun sonunda şagirdlərimiz proaqramlaşdırmanın fundamental bacarıqlarına yiyələnəcək alqoritm qurmağı öyrənəcək və Rastr vector qrafikayla işləməyi bacaracaqlar.
 • Scratch online və offline platformalarda işləməyi öyrənəcəklər.
animasiya kodlama

TƏLİM PROQRAMI:

 • Scratch-a giriş (Online və offline platformalarla tanışlıq)
 • 4 istiqamət üzrə hərəkət. (Cəhətlərin təyini kordinat oxların üzərində hərəkət)
 • Proqramlaşdırmanın əsasları. Dövr blokları və onlardan istifadə. (Dövr blokların qurulması sonsuzluq və verilmiş qiymətə uyğun döngü)
 • Şərt blokları.(verilmiş hala uyğun şərtin qrulması)
 • Görüntü üzərində işləmə. (Fiqurların görüntüləri üzərində işləmək, intervala uyğun dəyişiklik etmək)
 • Hərəkətlərin icrası (şərt operatorlarından istifadə edərək hərəkətin təmini)
 • Test tapşırıqları və yarışma
 • “Şarlardan yayınma” Oyunu.
 • “Əjdahadan yayın və ərzaqları topla.” Oyunu.
 • “Böcəyi vur” oyunu.
 • “Kəpənək topla” oyunu.
 • “Yarış Maşını” oyunu (Formula 1)
 • “Magistral yoldan keçmək çətindir?” oyunu.
 • “At yarışı” oyunu.
 • “Balıq Nemo” oyunu.

TƏDRİS METODU :

 • Tədris online olaraq keçiriləcək.
 • Hər bir şagirddə kompüter olması mütləqdir!
 • Tədris zamanı internet əlaqəsi mütləq olmalıdır.
scratch programming course
scratch screen view

SERTİFİKATLAR:

 • AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı.

Səhifəni paylaş