AREAkids
areakids

AREAkids

AREAkids Beynəlxaq PYP ( IB for primary years ) və Cambridge proqramları əsasında hazırlanmış məktəbəqədər hazırlıq proqramıdır.

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 4-7 yaşlı uşaqlar
 • İngilis dilini uşaq yaşlarından öyrənmək istəyənlər
 • İngilis bölməsində təhsil alan və ya ingilis bölməsində təhsil almaq istəyənlər
 • Diqqətini gücləndirmək, bədii bacarıqları artırmaq, məntiqi təfəkkürün inkişafına təşviq etmək və özünə inamı inkişaf etdirmək istəyən uşaqlar
 • Kiçik motorikanı inkişaf etdirmək, robototexnikaya giriş mərhələsinin təməlin möhkəmliyi, qrupda işləmə bacarığının formalaşmasını hədəfləyən uşaqlar

Kursun müddəti: 10 ay
(Həftəiçi 5 gün: 3 saat tədris edilir)

Kursa Qeydiyyat
bear on wrist

KURSUN MƏQSƏDİ

 • 4-7 yaşda uşaqlar aktiv öyrənmə dövrü yaşayır. Onlar müşahidə edir, əlaqə qurur, kəşf edir və öz bacarıqlarını ortaya çıxardırlar. Oynayaraq öyrənmə bu yaşda çox effektiv olur. Bizim missiyamız uşaqların böyüməsində istifadə edə biləcəyi mühüm həyati bacarıqlarını inkişaf etdirmələrinə və ingilis dilini öz ana dili kimi mənimsəmələrinə köməklik etməkdir.
making lego

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

Riyazi istiqamətlər:

 • Ədədlər və əməliyyatların hesablanması
 • Məlumatların təhlili
 • Çətin problemlərin həlli
 • Riyazi və məntiqi təfəkkürün inkişafı

Mühəndislik istiqamətləri:

 • Məqsədyönlü innovasiya
 • Yaradıcı və Analitik bacarıqlar
 • Memarlıq Kompüter elmləri
 • Mülki və Maşın mühəndisliyi

İngilis dili istiqamətləri:

 • Ünsiyyət dili üçün vacib söz və ifadələri mənimsəmək
 • Fikrini rahat ifadə etmək

Elmi istiqamətləri:

 • Elmi və texniki biliklərin həm nəzəri , həm də praktik şəkildə öyrənilməsi

Robototexnika istiqaməti:

 • Robototexnika setləri ( Animals , Variaty Blocks ) vasitəsilə müxtəlif robot modelləri hazırlamaq
 • Wedo 2.0 proqramlaşdırma ilə proqramlaşdırma dili haqqında məlumatlanma

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Müəllim rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
 • Tədris qrup üzrə İngilis dilində keçrilir
 • Bununla yanaşı hər kəsin biliyi öyrənmə və götürmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşma prinsipinə əsaslanır

Materiallar:

 • AREA tərəfindən təmin edilir.
making cute dog lego
team from kids

SERTİFİKAT:

 • AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı.

Səhifəni paylaş