AREA Haqqında

AREA Haqqında

AREA 2016-cı ildə təsis edilmişdir. AREA sözü İngilis dilində Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının (Azerbaijan Robotics Engineering Academy ) qısaldılmasıdır. Eyni zamanda AREA beynəlxalq şirkəti AVİATİON - ROBOTİCS-ENGİNEERİNG -AUTOMATİON istiqamətləri üzrə beynəlxalq bazarda məhsullar istehsal edir.

Prezident Ilham Eliyevle foto

Kurslar
10

Açılış
2016

Tələbə
1500