Özün Düzəlt ( DİY )
Hidravlik karton əl

Özün Düzəlt
(DİY)

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 7-12 yaşlı şagirdlər.
 • Məntiqi təfəkkürünü və əl bacarıqlarını inkişaf etdirmək istəyənlər
 • Tullantı məhsullarından istifadə edərək xüsusi proyektlər hazırlamaq istəyənlər
Kursa Qeydiyyat
Vibrasiya edən robot

KURSUN MƏQSƏDİ

Kursun əsas məqsədi tullantı məhsullarından səmərəli istifadə edərək proyektlər hazırlamaqdır. Şagirdlər real model-proyektlərə uyğun həm öz əl əməyi olan DIY proyektləri hazırlayırlar, həm həmin model-proyektlərin iş prinsipini öyrənirlər, həmdə tətbiq edirlər.

Kartondan körpü

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

Riyazi istiqamətlər:

 • Ədədlər və əməliyyatların hesablanması
 • Məlumatların təhlili
 • Çətin problemlərin həlli
 • Riyazi və məntiqi təfəkkürün inkişafı

Mühəndislik istiqamətləri:

 • Məqsədyönlü innovasiya
 • Yaradıcı və Analitik bacarıqlar

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Tədris qrup üzrə keçrilir.
 • Bununla yanaşı hər uşağın biliyi öyrənmə və götürmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşma prinsipinə əsaslanır.

Proyekt nümunələri:

 • Kartondan Robot Əl
 • DC motorlu qayıq
 • Hidravlik körpü
 • Ayaqlı robot
 • DC motorlu tozsoran
 • Pin-pon robot
 • Katapult sistemi
 • DİY Piramida
Karton əl
Birlikdə çalışma

SERTİFİKATLAR:

 • AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı.

Səhifəni paylaş