3D Texnologiya
3D dizayn

3D Texnologiya

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 7-12 yaşlı şagirdlər.
 • Məntiqi təfəkkürünü və əl bacarəqlarını inkişaf etdirmək istəyənlər
 • Tullantı məhsullardan istifadə edərək xüsusi proyektlər hazırlamaq istəyənlər
Kursa Qeydiyyat
3D qələmlə iş

KURSUN MƏQSƏDİ

Kursun əsas məqsədi günümüzün və gələcəyin tələblərindən olan 3D texnologiyasını şagirdlərə öyrətməkdir. Şagirdlər 3D modellerin hazırlanmasını və emalını, hansı istiqamətlərdə istifadə edildiyini öyrənirlər

3D qələmlə hərf cekilişi

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

3D qələm:

 • Hərflər, sözlər və cümlələrin hazırlanması
 • Film qəhramanları simvolları (batman, superman, iron man və s.)
 • Heyvanlar (fil, dovşan, at, it, pişik və s. )
 • Nəqliyyat vasitələri (maşın, velosiped, avtobus və s.)
 • Kağız üzərindəki 2-ölçülü proyektlərin 3D şəklində hazırlanması

3D printer:

 • Həndəsi fiqurların virtual hazırlanması
 • İsimli, işarəli açarlıqların virtual hazırlanması
 • Ev modelinin virtual hazırlanması
 • Dron modelinin virtual hazırlanması
 • Bu və digər proyektlərin kompüterdə virtual hazırlanması və 3D printer vasitəsilə çap edilməsi

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Tədris qrup üzrə və online keçirilə bilər.
 • Bununla yanaşı hər uşağın biliyi öyrənmə və götürmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşma prinsipinə əsaslanır.

Materiallar:

 • 3D qələm
 • Flament
 • 3D printer
 • Kompüter - (modellərin dizayn edilməsi üçün)
3d proqramda dizayn
3d qələm və 3d proqramda iş

SERTİFİKATLAR:

 • AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı.

Səhifəni paylaş