Python Proqramlaşdırma Dili
Python

Python
Proqramlaşdırma Dili

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 15 yaşdan yuxarı şagirdlər.
 • Tələbələr və yeni peşə sahibi olmaq istəyənlər.
 • İlkin proqramlaşdırma və kodlaşdırma biliklərinə malik olan mütəxəssislər.

Kursun müddəti: 9 ay

Həftədə 1 dəfə, 2 saat

Kursa Qeydiyyat
Python image

KURSUN MƏQSƏDİ

 • Bu gün Google, Intel, CISCO, Hewlett-Packard, Qualcomm, IBM və NASA kimi qurumlar bir çox layihələrini Python dilində işləyib hazırlayırlar. Bu dili öyrənmək asan və əyləncəlidir. Odur ki, Python dili nəinki peşəkar proqramçılar tərəfindən istifadə olunur, eləcə də həvəskarlar, məktəblilər də bu dilin imkanlarından geniş surətdə faydalanırlar.
python codes

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir :

 • Introduction to programming, high level and assembly programming, interpreter, and compiler difference
 • Python installation, creating first Python file, IDE, print function, Hello World
 • Data types, variable, type casting, type() function, operators, Booleans
 • Comments, strings, input statement, string operators
 • Data Structures, list, list methods, tuple, list, and tuple difference, set, dictionary
 • Logical operators, conditional statements, indentation
 • Looping, While loop, For loop, range() function, break, pass, continue
 • User defined functions, scope, return statement, default values, *args, *kwargs
 • Useful Python built-in functions
 • Classes in Python, object, instance, method, OOP
 • Python file handling
 • Exception handling in Python
 • Python NumPy library, dimensions, and arrays in Python
 • Python Pandas Library, working with CSV data
 • Python Matplotlib library, visualization

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər
 • Tədris qrup üzrə Azərbaycan və İngilis dilində keçrilir
 • Bununla yanaşı, hər kəsin biliyi öyrənmə və götürmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşma prinsipinə əsaslanır

Materiallar:

 • AREA - nın tədris proqramı əsasında tədris edilir
 • Hər bir şagirddə kompüter olması mütləqdir

SERTİFİKATLAR:

 • AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı.

Səhifəni paylaş