DSC_9253_edited.jpg

Genesis -Yapon Mühəndisliyi (7-12 yaş)

bussiness-man.png

Təlimçi 

stopwatch.png

Kursun müddəti

12 dərs (3 ay)

calendar.png

Kursun vaxtı

transfer.png

11:00-13:00  şənbə günü

Qiymət

100 azn

Məlumatlandırma:   GENESİS -  AREA-nın Yapon mentoru Kohei İshigami  tərəfindən Azərbaycanlı gənclər üçün hazırlanmış tədris programıdır. Genesis öz-özlüyündə 3 fərqli tədris programını əhatə edir  : Yapon Mühəndisliyi  , 3D Texnologiyası  və  DİY(özün yarat)

Hər bir programa ayrı ayrılıqda qoşulmaq mümkündür

KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • 7-12 yaşlı şagirdlər.

 • Məntiqi təfəkkürünü və əl bacarəqlarını inkişaf etdirmək istəyənlər

 • Alternnativ enerji növlərini öyrənmək istəyən

question.png

KURSUN MƏQSƏDİ?

 • Kursun müddətində şagirdlərimiz  

  • Günəş enerjisi 

  • Külək enerjisi

  • Mexaniki enerji 

  • Elektrik enerjisi

kimi alternativ enerji növlərini  və enerji dəyişmələrini praktiki olaraq uygun modelləri hazirlayaraq tətbiq edirlər və həmin biliklərə yiyələnirlər

mission.png

TƏLİM PROQRAMI :

Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

     1. Mühəndislik istiqamətləri:

 • Məqsədyönlü innovasiya

 • Yaradıcı və Analitik bacarıqlar

     2.Riyazi istiqamətlər:

 • Ədədlər və əməliyyatların hesablanması
 • Məlumatların təhlili

 • Çətin problemlərin həlli

 • Riyazi və məntiqi təfəkkürün inkişafı

book.png

TƏDRİS METODU və MATERİALLAR:

Tədris metodu:

 • Tədris qrup üzrə keçrilir.

 • Bununla yanaşı hər uşağın biliyi öyrənmə və göturmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşmaya prinsipinə əsaslanır.

Materiallar:

 • Alternativ enerji növlərinin tətbiq edilməsi üçün xususi robot setlərdən istifadə olunur

 • Bloklar sistemi

 • Əl generatoru 

 • Günəş enerjisi ilə isləyən maşınlar  

 • Külək Turbini

 • Xilasedici Robot maşını 

 • Hidravlik Robot Əl

robot.png
certificate.png

SERTİFİKATLAR:

 •  AREA - Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının sertifikatı