JapAz Yaponiya Azərbaycan innovativ texnologiyaları əsasında istehsal edilən  məktəblilər üçün praktiki mühəndislik  təcrübə dəstidir. Məhsulların mənşəyi və əsas hissələri Yaponiyada hazırlanır və Azərbaycanda qablaşdırılır. Ölkə  inkişafına  töhvə vermək məqsədi və kütləvi istehsalın Azərbaycanda inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə   yaxın gələcəkdə istehsal proseslərinin Azərbaycanda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hal hazırda Japaz tərəfindən istehsal olunan Günəş avtomobilləri və Külək Turbinləri ilə tanış ola bilərsiniz.

View Collection

SOLAR CAR