AREA-nın Azərbaycanda təşkil etdiyi Dünya Robot Olimpiadası 

HELP programı İl Sonu Yarışması

Kaspi Məktəbi HELP Programının açılışı

ABŞ-da Məktəblilərin Belədçi robot ixtirası

Dünya Robot Olimpiadası 2017

Xəzər Universiteti Robot Yarışması

Texas ştatı Robot yarışması 

AREA Yay Məktəbi